Các nhân viên Thống Kê Dân Số bắt đầu làm việc tiếp với các gia đình chưa đáp ứng ở một số vùng

Các nhân viên Thống Kê Dân Số bắt đầu làm việc tiếp với các gia đình chưa đáp ứng ở một số vùng

Ảnh: census2020

Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cho biết  họ sẽ bắt đầu tiếp tục làm việc tại các khu vực nơi có những gia đình vẫn chưa đáp ứng cuộc Thống Kê Dân Số năm 2020.

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 7, những nhân viên thống kê dân số sẽ bắt đầu phỏng vấn các gia đình trong 35 trong các khu vực được quản lý bởi 35 văn phòng các sau đây trên 14 tiểu bang và Puerto Rico:

 • Aurora, Colorado North and Denver, Colorado
 • Danbury, Connecticut
 • Honolulu, Hawaii
 • Chicago Central, Chicago Far Southwest, Chicago South, Cook County Northwest, Cook County South, Dekalb, Oswego, Peoria and Skokie, Illinois
 • Indianapolis and Lake County, Indiana
 • Quincy, Waltham and Worcester, Massachusetts
 • Hanover, Hagerstown and Towson, Maryland
 • Bismarck, North Dakota
 • Trenton, New Jersey
 • Buffalo, New York
 • Mansfield, Ohio
 • Cranberry Township and Harrisburg, Pennsylvania
 • Guaynabo, Caguas and Mayaguez, Puerto Rico
 • Everett, Olympia and Seattle, Washington
 • Green Bay, Wisconsin

Cục thống kê dân số công bố sẽ có thêm các văn phòng thống kê dân số khi họ chuẩn bị bắt đầu các hoạt động thống kê trên toàn quốc. Phần lớn của các văn phòng thống kê dân số trên cả nước sẽ bắt đầu công việc tiếp theo vào ngày 11 tháng 8. Tất cả các văn phòng sẽ kết thúc công việc này vào ngày 31 tháng 10.

Các gia đình vẫn có thể trả lời ngay bây giờ bằng cách hoàn thành và gửi lại bản câu hỏi in trên giấy mà họ nhận được, hoặc bằng cách trả lời trực tuyến tại 2020census.gov hay qua điện thoại với số 844-330-2020. Quý vị có thể trả lời trực tuyến hoặc qua điện thoại bằng một trong 13 ngôn ngữ và nhận sự trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ khác. Những ai trả lời rồi thì nhân viên thống kê sẽ không cần phải đến gặp họ tại nhà.

Mục đích của Thống Kê Dân Số

Hiến pháp Hoa Kỳ đòi hỏi thực hiện một cuộc thống kê dân số mỗi 10 năm một lần. Mục tiêu của Thống Kê Dân Số năm 2020 là liệt kê tất cả những người sống ở Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 (Ngày Thống Kê Dân Số). Thống Kê Dân Số giúp xác định số lượng dân biểu mà mỗi tiểu bang được đại diện tại Hạ viện Hoa Kỳ và cách mà hàng tỷ đô la trong quỹ liên bang sẽ được phân bổ cho các tiểu bang và cộng đồng trong 10 năm tới.

Đây chỉ là Bản Nhắc Nhớ thôi. Không phải là Thông Cáo Báo Chí.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng vào trang 2020census.gov.