22/04/2017 | 1

Các nhà lập pháp lưỡng đảng không ủng hộ bức tường biên giới của tổng thống Trump

Các nhà lập pháp lưỡng đảng không ủng hộ bức tường biên giới của tổng thống Trump

Washington DC. (Reuters) – Theo khảo sát mới nhất của Wall Street Journal, không có nhà lập pháp nào ở những tiểu bang chạy dọc theo biên giới với Mexico, ủng hộ yêu cầu 1.4 tỷ Mỹ kim của tổng thống Donald Trump để bắt đầu xây bức tường theo lời hứa của ông.

Kết quả khảo sát cho thấy chính phủ của ông Trump không có khả năng đạt được thỏa thuận về tài trợ chính phủ vào tuần tới. Các nhà lập pháp lưỡng đảng nói rằng họ phản đối yêu cầu trên, vì có những câu hỏi đưa ra nhưng chưa được trả lời. Số người này bao gồm 9 vị dân biểu và 8 vị thượng nghị sĩ ở 4 tiểu bang Texas, New Mexico, Arizona và California.

Vấn đề ngày càng cấp bách giữa lúc Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc tìm kiếm sự đồng thuận về dự luật chi tiêu cần thiết, nhằm giữ cho chính phủ tiếp tục hoạt động. Ngân quỹ hiện tại cho chính phủ sẽ hết hạn ngày 28 tháng 4, và Tòa Bạch Ốc muốn rằng bức tường biên giới cũng có ngân quỹ như một phần của gói ngân sách. Tuy nhiên, thành viên cao cấp của đảng Cộng Hòa cũng muốn gạt bỏ chi tiêu cho bức tường, vì lý do đảng Dân Chủ phản đối. Nếu đảng Dân Chủ phản đối, họ không có đủ 60 phiếu để thông qua. Đảng Cộng Hòa không muốn liều lĩnh về bức tường nếu như chính phủ có thể bị đóng cửa và ngừng hoạt động.

Phát ngôn viên của lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Nancy Pelosi chỉ trích ông Trump vì không làm được cam kết, đó là bắt phía Mexico trả tiền xây dựng bức tường. (Mai Đức)