Các dân biểu trình nghị quyết vinh danh ngày Quốc tế Nhân quyền

Các dân biểu trình nghị quyết vinh danh ngày Quốc tế Nhân quyền

Dân biểu Alan Lowenthal - Ảnh: LONG BEACH PRESS TELEGRAM

Tin Washington D.C. –  Văn phòng dân biểu Alan Lowenthal vừa ra thông cáo báo chí cho hay, ông và 43 dân biểu đồng viện tại Hạ viện Hoa Kỳ đã đồng loạt ký tên vào văn bản đệ trình nghị quyết vinh danh bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền nhân ngày kỷ niệm 70 năm ban hành.

Theo dân biểu Alan Lowenthal thì bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền được Liên Hiệp Quốc ban hành năm 1948 cho đến nay vẫn là kim chỉ nam của chính sách ngoại giao của chính phủ Hoa Kỳ.

Dân biểu Alan Lowenthal cho rằng bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền khẳng định các quyền tự do căn bản của con người, trong đó có quyền được sống một cách tự do và được tôn trọng nhân phẩm. Nhân dịp này, dân biểu Alan Lowenthal kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới tiếp tục lên tiếng tranh đấu và bảo vệ nhân quyền khắp thế giới.

Tại cuộc họp Thượng viện diễn ra cùng ngày thứ Hai (10 tháng 12), thượng nghị sĩ Chris Coons của tiểu bang Delaware và thượng nghị sĩ Thom Tillis của tiểu bang North Carolina cũng đã đệ trình một nghị quyết tương tự để kêu gọi mọi người khắp thế giới tranh đấu không mệt mỏi cho việc tôn trọng quyền căn bản của con người, trong đó có sự bình đẳng trước công lý.

Song Châu