15/03/2022 | 88

Các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa tìm cách ngăn chận cư dân tìm đến các dịch vụ y tế bên ngoài tiểu bang

Các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa tìm cách ngăn chận cư dân tìm đến các dịch vụ y tế bên ngoài tiểu bang

Các nhà lập pháp bảo thủ trên khắp Hoa Kỳ đã tung ra một số luật tiểu bang nhằm hạn chế quyền tiếp cận phá thai và chăm sóc y tế khẳng định giới tính cho thanh niên chuyển giới bằng cách cho phép người trong và ngoài tiểu bang nộp đơn kiện bất kỳ ai giúp họ. Nhưng giờ đây, lại có một bước ngoặt mới trong chiến lược rộng lớn hơn của đảng Cộng hòa: các nhà lập pháp ở nhiều tiểu bang đang thúc đẩy các dự luật nhằm hạn chế những gì người dân có thể và không thể làm ngoài ranh giới của tiểu bang.

Mới đây tại Missouri, một dân biểu của tiểu bang đã đưa ra một dự luật cho phép người dân kiện bất cứ ai mà họ nghi ngờ đã giúp một người dân phá thai ở tiểu bang khác. Cách đó hơn 1,500 dặm, một dự luật của Idaho tìm cách cấm việc chăm sóc giới tính cho thanh thiếu niên sẽ buộc tội những ai giúp đứa trẻ tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế bên ngoài tiểu bang. Các chuyên gia pháp lý cho rằng những dự luật được gọi là “luật săn tiền thưởng” này chắc chắn là vi hiến và có rất ít cơ hội chống đỡ lại các vụ kiện pháp lý.

Ông Stephen Vladeck, một học giả hiến pháp và giáo sư luật tại Trường Luật Đại học Texas, nói với đài NPR rằng “tiểu bang có quyền đưa ra các quy tắc của riêng mình và những quy tắc đó khác nhau giữa các tiểu bang. Nhưng đưa ra khái niệm bảo rằng tiểu bang có quyền cấm cư dân không được quyền làm điều này hay điều kia bên ngoài phạm vi của tiểu bang, thực sự không phù hợp với hiến pháp Hoa Kỳ”