01/12/2021 | 19

Các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa Texas ‘chỉnh sửa’ lại bản đồ chính trị nhằm làm suy giảm số đại diện dân cử của cộng đồng gốc Á

Các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa Texas ‘chỉnh sửa’ lại bản đồ chính trị nhằm làm suy giảm số đại diện dân cử của cộng đồng gốc Á

Giờ đây, một lằn ranh vô hình ngăn cách Trung tâm Cộng đồng Nam Hàn ở Spring Branch với chính người dân gốc Nam Hàn tại đây. Khi các nhà lập pháp Texas vẽ lại bản đồ Quốc Hội sau cuộc điều tra dân số năm 2020, họ đã chia tách dân số người Mỹ gốc Á ở cả hai quận Harris và Fort Bend.

Mặc dù người Mỹ gốc Á chỉ chiếm khoảng 5% tổng dân số của Texas, nhưng họ lại đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển vượt bậc của tiểu bang suốt thập niên qua khi số dân tăng từ khoảng 950,000 dân vào năm 2010 lên gần 1.6 triệu dân vào năm 2020. Khi công dân Nam Hàn gặp rào cản về ngôn ngữ trong cuộc bỏ phiếu, cần tìm kiếm hỗ trợ y tế hoặc giấy tờ, họ sẽ tìm đến Trung tâm Cộng đồng Nam Hàn để được giúp đỡ.

Bà Hyunja Norman – Chủ tịch Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Hàn nói rằng, việc tách trung tâm này ra khỏi khu dân cư Nam Hàn là minh chứng cho lý do tại sao tính đại diện lại quan trọng. Hơn thế nữa, cộng đồng người Mỹ gốc Á ở Quận Fort Bend đã bị cố ý sắp xếp lại ranh giới chính trị để thao túng bầu cử giữa ba quận 7, 9 và 22 bằng cách vẽ những đường phân cách mới qua các khu dân cư gốc Á đông đúc.

Các nhà lập pháp Texas của đảng Cộng hòa đã thông qua các bản đồ Quốc hội mới nhằm tăng quyền lực của cử tri da trắng, nhưng nhiều lần khẳng định họ không cố ý gạt các cộng đồng người da đen, Tây Ban Nha và Châu Á ra ngoài lề xã hội. Nhiều nhóm đại diện cho người Latinh, Châu Á, và người da đen cùng các cử tri khác đã khởi kiện nhằm phản đối các bản đồ chính trị mới, nói rằng họ cố ý phân biệt đối xử và vi phạm Đạo luật Quyền Bầu cử liên bang.