05/12/2023 | 194

CÁC NHÀ LẬP PHÁP ĐẢNG CỘNG HÒA CHẤT VẤN VỚI CÁC HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI PHIÊN ĐIỀU TRẦN CHỐNG CHỦ NGHĨA BÀI DO THÁI TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG

CÁC NHÀ LẬP PHÁP ĐẢNG CỘNG HÒA CHẤT VẤN VỚI CÁC HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI PHIÊN ĐIỀU TRẦN CHỐNG CHỦ NGHĨA BÀI DO THÁI TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG

Hiệu trưởng của các trường đại học hàng đầu đã điều trần trước ủy ban giáo dục quốc hội hôm thứ Ba về sự gia tăng các cuộc biểu tình chống Do Thái và bạo lực trong khuôn viên trường trong bối cảnh cuộc chiến Israel-Hamas. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã tra hỏi các hiểu trưởng của đại học Harvard, UPenn và MIT trong khoảng 5 giờ đồng hồ – yêu cầu các hiệu trưởng thực hiện nhiều hành động chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.  Claudine Gay của Đại học Harvard, Liz Magill của Đại học Pennsylvania và Sally Kornbluth của đại học MIT đã thừa nhận hôm thứ Ba với các nhà lập pháp trong Ủy ban Giáo dục và Lực lượng lao động Hạ viện rằng chủ nghĩa bài Do Thái là một vấn đề ngày càng gia tăng tại trường đại học của họ.  Các hiệu trưởng cho biết họ đang thực hiện các bước để chống lại sự kỳ thị, bao gồm tăng cường an ninh trong khuôn viên trường và có hành động chống lại bất kỳ ai quấy rối hoặc phân biệt đối xử với sinh viên, giảng viên hoặc nhân viên. Họ cũng cho biết trường học của họ muốn bả đảm an toàn cho sinh viên. trong khi vẫn bảo vệ quyền tự do ngôn luận.  Các hiệu trưởng của đại học Penn, Harvard và MIT đều cho biết hành vi quấy rối và phân biệt đối xử đối với sinh viên Hồi giáo và Ả Rập cũng ngày càng gia tăng và các trường học cũng đang thực hiện các bước để hỗ trợ những cộng đồng đó.