13/09/2021 | 7

Các nhà lập pháp Dân Chủ tại Thượng Viện gần đạt được thỏa thuận về dự luật về quyền bỏ phiếu

Các nhà lập pháp Dân Chủ tại Thượng Viện gần đạt được thỏa thuận về dự luật về quyền bỏ phiếu

Các nhà lập pháp Dân Chủ tại Thượng viện đã gần đạt được thỏa thuận về bộ luật mới về quyền bỏ phiếu. Thỏa thuận sắp tới được đưa ra sau khi Đạo luật Vì Người dân và Đạo luật Thăng tiến Quyền Bầu cử của John Lewis (For the People Act và John Lewis Voting Rights Advancement Act) lần lượt được giới thiệu tại Quốc hội vào năm 2019 và 2021.

Các cuộc thảo luận ở cấp thành viên đã hoàn tất, nhưng các nhà lập pháp hiện đang xem xét văn bản lập pháp để giải quyết bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào. Đạo luật sẽ cần phiếu bầu của 60 thượng nghị sĩ, bao gồm 50 thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ và 10 thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, các nhà lập pháp không chắc rằng họ sẽ nhận được đủ số người ủng hộ từ đảng Cộng hòa.

Các luật trên là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của đảng Dân chủ nhằm củng cố luật bỏ phiếu ở cấp liên bang. Đây là một nỗ lực để chống lại các luật bỏ phiếu hạn chế được thông qua ở các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo, chẳng hạn như Texas và Georgia.

Các thành viên của Thượng viện trở lại sau kỳ họp dự kiến tuần này và phải đối mặt với một số vấn đề như dự luật quyền bỏ phiếu và gói chi tiêu cơ sở hạ tầng đầy tham vọng.