18/03/2017 | 3

Các nhà lập pháp Cộng Hòa bảo thủ ủng hộ kế hoạch chăm sóc sức khỏe của Hạ Viện

Các nhà lập pháp Cộng Hòa bảo thủ ủng hộ kế hoạch chăm sóc sức khỏe của Hạ Viện

Washington DC. (CBS) –  Kế hoạch chăm sóc sức khoẻ của Hạ Viện nhận được sự ủng hộ quan trọng của lãnh đạo một nhóm lớn các nhà lập pháp bảo thủ, sau khi Tổng thống Donald Trump ủng hộ biện pháp thắt chặt hơn về ngân khoản tài trợ cho Medicaid, cũng như yêu cầu những người hưởng chương trình Medicad phải đi làm.

Theo Wall Street Journal, tổng thống nói rằng chính phủ ông làm việc qua đêm để thuyết phục các nhà bảo thủ, trong đó có dân biểu Mark Walker là người đứng đầu ủy ban nghiên cứu gồm 170 thành viên, ủng hộ dự luật của Hạ Viện, sau khi đồng ý bổ sung một số thay đổi của Medicaid.

Một nhóm bảo thủ nhỏ hơn là Hội nghị Tự do Hạ Viện, cho biết họ cũng có thể bác bỏ dự luật nếu tất cả thành viên trong nhóm từ chối ủng hộ. Dân biểu Mark Meadows là người đứng đầu nhóm, cho biết ông không có lý do để tin rằng mối quan tâm cốt lõi đã được giải quyết. Những thay đổi nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ bảo thủ trong Hạ Viện, nhưng có thể gây ra rào cản bổ sung tại Thượng Viện vì một nhóm Cộng Hòa trung dung có những yêu cầu khác.

Đảng Dân Chủ ở Thượng Viện cũng phản đối dự luật chăm sóc sức khỏe này. Một số thành viên Cộng Hòa ở Thượng Viện nói rằng dự luật phải hỗ trợ rộng rãi hơn cho người già, nông dân và người có thu nhập thấp, để giúp họ mua bảo hiểm y tế nếu họ không làm việc. Nhóm trung dung muốn điều chỉnh hệ thống tín dụng thuế mới của Hạ Viện, chủ yếu dựa theo tuổi tác chứ không dựa theo thu nhập.

Một thay đổi khác cho phép tiểu bang áp đặt yêu cầu về việc làm đối với người thụ hưởng Medicaid trưởng thành, nếu không bị khuyết tật hoặc không phải người già. (Mai Đức)