07/04/2021 | 72

Các nhà lập pháp California thúc đẩy đánh thuế súng và đạn sau các vụ nổ súng hàng loạt gần đây

Các nhà lập pháp California thúc đẩy đánh thuế súng và đạn sau các vụ nổ súng hàng loạt gần đây

Trích dẫn các vụ nổ súng hàng loạt gần đây ở thành phố Orange, California,  thành phố Boulder, Colorado, và khu vực Atlanta, vào hôm thứ ba (ngày 6 tháng 4), các nhà lập pháp California đã đề nghị một mức thuế mới đối với việc bán súng và đạn dược ở California để tăng cường tài trợ cho các chương trình phòng chống bạo lực.

Đạo luật do Dân biểu Marc Levine đề ra sẽ đánh thuế tiêu thụ đặc biệt 25 mỹ kim đối với các nhà bán lẻ cho mỗi khẩu súng mới được bán và một khoản thuế chưa được xác định đối với việc bán đạn dược. Số tiền thuế này sau đó sẽ được sử dụng để tài trợ cho các chương trình phòng chống bạo lực.

Ông Levine nói với Ủy ban An toàn Công cộng rằng “bạo lực súng đạn sẽ không tự kết thúc,” vì vậy tiểu bang cần phải đưa ra các hành động để chấm dứt cuộc khủng hoảng này. Ủy ban đã bỏ phiếu 5 phiếu thuận và 2 phiếu chống để thông qua luật, tuy nhiên họ vẫn cần được Quốc hội tiểu bang chấp thuận. (BBT)