Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp người Mỹ gốc Á tài trợ cho nỗ lực chống kỳ thị chủng tộc

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp người Mỹ gốc Á tài trợ cho nỗ lực chống kỳ thị chủng tộc

Một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp người Mỹ gốc Á có ảnh hưởng nhất đang xây dựng một kế hoạch đầy tham vọng nhằm thách thức sự kỳ thị chống lại người châu Á, viết lại chương trình giảng dạy ở trường học để phản ánh vai trò của người Mỹ gốc Á trong lịch sử và thu thập dữ kiện để hướng dẫn các nhà hoạch định chính sách.

Nhóm này cam kết hỗ trợ 125 triệu mỹ kim cho một sáng kiến mới, Quỹ Người Mỹ gốc Á. Quỹ này huy động được 125 triệu mỹ kim khác từ các tổ chức như Walmart, Bank of America, Ford Foundation và National Basketball Association. Đây là món quà từ thiện lớn nhất dành cho người Mỹ gốc Á, những người chiếm khoảng 6% dân số Hoa Kỳ nhưng nhận được ít hơn 1% tài trợ từ thiện. Nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng đối với người Mỹ gốc Á.

Trong năm qua, tội ác kỳ thị đối với người Mỹ gốc Á tăng 169%, theo một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu về Kỳ thị và Chủ nghĩa cực đoan tại Đại học Tiểu bang California, San Bernardino, chuyên theo dõi các tội ác ở 15 thành phố lớn của Hoa Kỳ.

Ở Thành phố New York, tội ác kỳ thị thậm chí còn gia tăng nhiều hơn, thêm 223%. Các nhà tài trợ cho quỹ mới cho biết người Mỹ gốc Á đang phải đối mặt với sự kỳ thị và những thách thức mà các nhà hoạch định chính sách và các nhà từ thiện từ lâu phớt lờ.