24/02/2015 | 0

Các nhà làm luật Minnesota kêu gọi cho mang súng vào trong Mall Of America

Các nhà làm luật Minnesota kêu gọi cho mang súng vào trong Mall Of America

Minneapolis, Minnesota. (CBS) – Dân Biểu Cộng Hòa Tony Cornish của tiểu bang Minnesota kêu gọi cho phép mang súng vào bên trong Mall of America.

Thành viên Hạ Viện tiểu bang Minnesota giải thích rằng trước mối đe dọa tấn công vào Mall of America, hội đồng quản trị thương xá này nên cho phép người sở hữu súng hợp lệ được phép mang vũ khí vào bên trong thương xá để tự vệ. Dân Biểu Tony Cornish là Chủ Tịch ủy Ban An Toàn Công Cộng Hạ Viện tiểu bang, cho biết sẽ tìm cách thúc đẩy hội đồng quản trị thương xá thay đổi ý kiến. Chính sách hiện hành của Mall of America là không cho phép khách hàng mang súng khi mua sắm, vì theo các viên chức của hội đồng quản trị, tòa nhà này là tài sản cá nhân và họ có quyền đưa ra những quy định riêng.

Dân Biểu Cornish nói rằng Mall of America tuyên bố luật cho phép mang súng giấu trong người của tiểu bang là sai, và ông sẽ tranh luận với họ tại Hạ Viện. Ông nói nội quy của Mall of America không chỉ kỳ cục mà còn lố bịch. Họ đưa ra một nội quay trái ngược với nghĩa vụ của họ. Nếu thương xá bị đe dọa tấn công, nếu đất nước bị đe dọa tấn công, quyết định tước bỏ vũ khí của công dân là một điều sai lầm. Ông sẽ đấu tranh để các thương xá cho phép vũ khí hợp lệ được mang vào bên trong, còn đối với các tiệm của tư nhân, mọi quyết định vẫn thuộc về họ. (Mai Đức)