29/03/2020 | 0

Các nhà hàng lớn tại Los Angeles được lệnh phải trả lương cho nhân viên tương xứng với 2 tuần nghỉ bệnh trong lúc đóng cửa trong mùa dịch coronavirus

Các nhà hàng lớn tại Los Angeles được lệnh phải trả lương cho nhân viên tương xứng với 2 tuần nghỉ bệnh trong lúc đóng cửa trong mùa dịch coronavirus

Ảnh: Yahoo

Tin từ Los Angeles, California – Theo đài KTLA, những nhà hàng lớn ở Los Angeles sẽ phải trả lương cho nhân viên tương xứng với 80 giờ nghỉ bệnh khi nhà hàng đóng cửa nhằm ngăn chặn sự lây lan coronavirus. Quy định này là một phần trong nỗ lực của thành phố để hỗ trợ tài chính cho những người lao động bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa kinh doanh liên quan đến dịch coronavirus.

Vào tối thứ Sáu (27 tháng 3), các ủy viên hội đồng thành phố Los Angeles đã bỏ phiếu để thông qua sắc lệnh nói trên, áp dụng cho tất cả các chủ lao động có hơn 500 nhân viên trong thành phố Los Angeles. Quy định về số lượng 500 nhân viên đã được thêm vào chỉ vài giờ trước khi đề nghị này được đưa ra để bỏ phiếu, qua đó giúp các chủ nhà hàng nhỏ tránh khỏi sự phá sản gần như chắc chắn xảy ra.

Phiên bản chưa sửa đổi của sắc lệnh từng yêu cầu tất cả các công ty có ít hơn 500 nhân viên phải trả 80 giờ nghỉ bệnh với mức lương thông thường của nhân viên. Sắc lệnh cũng có giá trị hiệu lực hồi tố, và yêu cầu trả lương cho các nhân viên trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3. (BBT)