05/12/2015 | 0

Các nhà dân chủ tổ chức ngày Nhân Quyền Quốc Tế 10/12

Các nhà dân chủ tổ chức ngày Nhân Quyền Quốc Tế 10/12

Luật sư Lê Quốc Quân phát biểu

Tham dự sự kiện ngày hôm nay gồm có: bà Victoria Rhodin Sandstrom, đại sứ quán Thụy Điển, các đại diện của các tổ chức xã hội dân sự. Đặc biệt, có sự tham dự của Luật sư Lê Quốc Quân, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà văn Phạm Đình Trọng, chị Minh Hà (vợ của anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh), các bloger Nguyễn Tường Thụy, JB Nguyễn Hữu Vinh,… một số Cựu TNLT đến từ Nghệ An như: Nguyễn Văn Oai, Hồ Văn Oanh và Thái Văn Dung.

Được biết, Luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị an ninh Hà Nội canh gác trước cổng từ sáng sớm và không cho ra khỏi nhà nên không thể đến tham dự. Vì thế, bài diễn văn được ông JB Nguyễn Hữu Vinh đọc thay. Bài diễn văn có đoạn: “Trong hai năm qua, đã có cả chục nhà hoạt động nhân quyền bị tấn công bạo lực gây thương tích đổ máu như trường hợp của anh Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Đinh Quang Tuyến, Trần Bang, Phạm Ngọc An, Đỗ Thị Minh Hạnh,… ở Sài Gòn.

Chị Trần Thị Nga, luật sư Nguyễn Văn Đài, Trịnh Anh Tuấn, Nguyễn Chí Tuyến, Trịnh Bá Tư, nhạc sĩ Tạ Chí Hải, Trần Quang Trung, Các thành viên nhóm NoU khi đang liên hoan. Đặc biệt là vụ tấn công hai luật sư Lê Luân và Trần Thu Nam ở Hà Nội.

Có trên 100 người hoạt động nhân quyền, dân chủ không được cấp hộ chiếu hoặc bị ngăn chặn xuất cảnh tại sân bay. Mà cơ quan an ninh chỉ đưa ra một lý do chung chung là vì an ninh quốc gia.”

Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh kêu gọi: “Điều quan trọng nhất trong thời gian tới là làm sao để các tổ chức Xã Hội Dân Sự, những người hoạt động nhân quyền đoàn kết, liên kết và hợp tác với nhau vì mục tiêu chung là bảo vệ nhân quyền và dân chủ hóa xã hội. Mỗi tổ chức Xã Hội Dân Sự phải không ngừng mở rộng thành viên, giúp đỡ cho thêm nhiều các tổ chức Xã Hội Dân Sự mới ra đời và hoạt động. Cùng nhau kêu gọi các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước ủng hộ tinh thần và vật chất cho các tổ chức Xã Hội Dân Sự. Kêu gọi sự ủng hộ và tham gia của mọi từng lớp người dân trong nước.”

Sau bài diễn văn, đại diện các tổ chức Xã Hội Dân Sự và một số nhà hoạt động dân chủ – nhân quyền đã, chia sẻ ý kiến. Luật sư Lê Quốc Quân nói: “Nhìn lại 15 năm qua, một số tổ chức cộng đồng nay đã phát triển thành các tổ chức Xã hội Dân Sự. Hiện nay, các tổ chức XHDS đang phát triển mạnh mẽ và có vai trò rất quan trọng đối với xã hội Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam muốn thay đổi thì các tổ chức XHDS cần phải liên kết lại với nhau, cùng hành động. Khi đó, các nhà lãnh đạo thấy được sức mạnh của các tổ chức XHDS thì họ mới nhìn nhận lại và tìm hướng cải tổ, thay đổi đường hướng hoạt động.”

Ân Thiên/SBTN