24/10/2013 | 0

CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ ĐỨC TỨC GIẬN ĐỐI VỚI VIỆC NGHE LÉN ĐIỆN THOẠI THỦ TƯỚNG MERKEL

CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ ĐỨC TỨC GIẬN ĐỐI VỚI VIỆC NGHE LÉN ĐIỆN THOẠI THỦ TƯỚNG MERKEL

Tin Bá Linh- Các nhà chính trị Đức thuộc mọi đảng phái trong nước đều tỏ ra tức giận khi biết cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ hay NSA đã nghe lén điện thoại Thủ tướng Angela Merkel. Dân biểu Wolfgang Bosbach đang làm chủ tịch ủy ban nội vụ quốc hội nói đã có những bằng chứng cụ thể điện thoại của Thủ tướng đã bị Hoa Kỳ nghe lén. Các nước đồng minh không thể có việc rình mò nhau. Đức cần phải bảo vệ các công ty từ sự gián điệp kinh tế và kỷ nghệ, cần phải bảo vệ liên lạc điện thoại của những người không bị nghi ngờ là một tên khủng bố. Dân biểu Thomas Oppermann là chủ tịch khối dân biểu đối lập Dân Chủ Xã Hội nói hành động của Hoa Kỳ rõ rệt vi phạm quyền lợi của Đức, khó thể tin tưởng khi Hoa Kỳ nói họ không theo dõi công dân Đức một cách rộng rãi. Thủ tướng Merkel đang đàm phán với đảng Dân Chủ Xã Hội để thành lập chính phủ liên hiệp.