04/07/2014 | 3

Các nhà báo tự do ở Việt Nam thành lập hội nhà báo độc lập

Các nhà báo tự do ở Việt Nam thành lập hội nhà báo độc lập

Một sự kiện vừa xảy ra có thể làm thay đổi diện mạo của làng báo trong nước, đó là một nhóm nhà báo tự do tại Việt Nam vừa tuyên bố thành lập Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam.
Nguồn tin từ trong nước cho hay, các nhà báo không thuộc hệ thống truyền thông của nhà nước CSVN đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của họ tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.
Sau phiên góp ý và tranh luận sôi nổi, Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam chính thức ra đời vào ngày 4 tháng 7 năm 2014. Theo tuyên bố thành lập, đây là một tổ chức xã hội dân sự hoạt động cho một Việt Nam tiến bộ, dân chủ, đa nguyên, văn minh và giàu mạnh.
Hội hoạt động trên cơ sở các quyền con người như được minh định trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Về Nhân Quyền, và các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do lập hội như được minh định trong bản hiến pháp hiện hành của Việt Nam.
Bản tuyên bố cũng ghi nhận rằng, Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam gồm những người có quá trình hoạt động báo chí không phân biệt quan điểm chính trị, tôn giáo, giới tính và độ tuổi; không phân biệt người trong nước và ngoài nước; tự nguyện dấn thân vì tự do báo chí, vì một nền dân chủ thật sự, vì tiến bộ xã hội và hạnh phúc người dân.
Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam theo đúng danh xưng của mình, sẽ độc lập về quan điểm, nhân sự và tài chính. Được biết vị chủ tịch đầu tiên của Hội là nhà báo, Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng.
Hội có 3 vị phó chủ tịch phụ trách 3 miền là Linh Mục Lê Ngọc Thanh ở miền Nam, blogger Nguyễn Tường Thụy ở miền Bắc, và nhà thơ Bùi Minh Quốc ở miền Trung. Ủy viên trị sự của Hội là nhà báo Ngô Nhật Đăng sẽ chịu trách nhiệm điều hành hai trang báo Việt Nam Thời Báo và Vietnam Times.
Không biết chỉ là sự tình cờ hay cố ý, Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam được thành lập đúng vào ngày quốc khánh Hoa Kỳ, quốc gia biểu tượng cho sự tự do ngôn luận. Đây đúng là một tín hiệu rất đáng mừng cho phong trào đòi dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. (NLD)