02/03/2021 | 0

Các liều vaccine Johnson & Johnson đầu tiên sẽ sẵn sàng vào thứ ba

Các liều vaccine Johnson & Johnson đầu tiên sẽ sẵn sàng vào thứ ba

Ảnh: Reuters

Gần 4 triệu liều vaccine COVID-19 từ công ty Johnson & Johnson đã được vận chuyển đến các tiểu bang vào tối chủ nhật (ngày 28 tháng 2) và sẽ được phân phối để tiêm chủng vào thứ ba (ngày 2 tháng 3).

Tòa Bạch Ốc cho biết toàn bộ kho dự trữ vaccine Johnson & Johnson (J&J) đơn liều mới được phê duyệt sẽ được vận chuyển ngay lập tức. J&J sẽ cung cấp thêm khoảng 16 triệu liều vào cuối tháng 3 và tổng cộng 100 triệu vào cuối tháng 6, nhưng việc phân phối sẽ chậm hơn.

Mặc dù vaccine mới dễ tiêm hơn và chỉ cần một liều, cơ quan quản lý không thay đổi kế hoạch phân phối. Tòa Bạch Ốc đang khuyến khích người dân Hoa Kỳ đi tiêm liều đầu tiên ngay khi có thể, bất kỷ là từ nhà sản xuất nào.