Các liên đoàn Hướng Đạo Nam Cali tổ chức lễ chào cờ đầu năm

Các liên đoàn Hướng Đạo Nam Cali tổ chức lễ chào cờ đầu năm

Đây là một truyền thống tốt đẹp của các liên đoàn hướng đạo Nam Cali đã duy trì trong suốt 22 năm qua. Đây cũng là dịp để các liên đoàn kỷ niệm ngày sinh của Baden Powell (B-P), người sáng lập ra phong trào hướng đạo thế giới. Có rất nhiều vị hướng đạo lão niên đến tham dự ngày hội này.

Trong lễ chào cờ đầu năm, các em hướng đạo sinh Việt Nam trân trọng chào cờ quốc gia Hoa Kỳ và tổ quốc Việt Nam, có một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã hy sinh trong công cuộc giữ gìn và mở mang tổ quốc. Các em cùng tham gia lễ Tế Tổ trước bàn thờ tổ quốc. Những hoạt động này đã nhắc nhở các em đến cội nguồn của mình. Các em hiểu rõ mình là người Việt Nam, có may mắn được lớn lên trên quê hương mới Hoa Kỳ. Các em sẽ biết ơn ông bà cha mẹ, đã hy sinh cho mình có một tương lai tốt đẹp hơn. Cho nên nhiệm vụ của các em là tiếp tục gìn giữ truyền thống văn hóa của cội nguồn mình, để đóng góp vào cho xã hội Hoa Kỳ mà các em đang sinh sống.

Lễ Chào Cờ Đầu Năm cũng là dịp đoàn sinh của các liên đoàn có dịp gặp gỡ, sinh hoạt vui chơi với nhau trong dịp đầu năm âm lịch.

Xin mượn bài thơ của trưởng Cao Ngọc Cường (Thanh Đoàn Hoa Lư) để nói lên tinh thần của ngày chào cờ đầu năm của phòng trào hướng đạo Việt Nam Nam Cali:

Đầu năm dựng lại ngọn cờ

Trong làn mưa bụi sương mờ mờ bay

Cùng nhau đứng dưới cờ này

Hồn thiêng đất nước tỏ bày trong ta

Nghiêm trang đứng hát Quốc ca

Giữ lời thề với sơn hà nước Nam

Hội ca khúc hát còn vang

Bên anh bên chị bên đàn em thơ

Chúng ta chung một ngọn cờ

Lời thiêng vang vọng cõi bờ quê hương..

(Đáp Đền Sông Núi – Cao Ngọc Cường)

Đoàn Hưng / SBTN