29/12/2014 | 2

Các khối mậu dịch tự do quyết định kinh tế VIệt Nam 2015

Các khối mậu dịch tự do quyết định kinh tế VIệt Nam 2015

Trước hết là Cộng đồng Kinh tế ASEAN, nằm trong khuôn khổ kế hoạch Tầm nhìn ASEAN 2020, được thông qua vào năm 1997. Đây sẽ là một thị trường và một đơn vị sản xuất thống nhất, trong đó hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn, nhân công có trình độ sẽ được tự do lưu thông giữa các nước trong hiệp hội bắt đầu từ 2015.

Cũng trong năm tới, Việt Nam sẽ ký hiệp định tự do mậu dịch với Liên hiệp châu Âu, tạo ra khuôn khổ pháp lý, điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường của nhau. Hiện nay, hàng dệt may là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang châu Âu.

Trong khi đó, các vòng đàm phán về Hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình TPP đang được các quốc gia, trong đó có Việt Nam, tiến hành ráo riết để có thể kết thúc đàm phán sớm nhất trong năm 2015.

Ngân hàng Thế giới ghi nhận là kinh tế Việt Nam còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, chẳng hạn như tăng trưởng tín dụng vẫn thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra, làm cản trở nỗ lực của ngân hàng nhà nước đẩy nhanh tín dụng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Số lượng các doanh nghiệp đóng cửa, phá sản hoặc tạm ngưng hoạt động tiếp tục gia tăng.

Về tình hình các doanh nghiệp, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đóng vai trò là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, thì các doanh nghiệp trong nước dường như vẫn chưa ra khỏi tình trạng khó khăn từ máy năm qua.

Số lượng các doanh nghiệp đóng cửa, phá sản hoặc tạm ngưng hoạt động tiếp tục gia tăng. Theo Ngân hàng Thế giới, tình trạng này chính là do bị hạn chế tiếp cận nguồn vốn, do vẫn không được cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp Nhà nước.

Theo Ngân hàng Thế giới, tình trạng này chính là do bị hạn chế tiếp cận nguồn vốn, do vẫn không được cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp Nhà nước. Trong lĩnh vực ngân hàng, việc giải quyết nợ xấu trong hệ thống vẫn còn là vấn đề chính gây quan ngại. (Thanh Lan)