07/12/2013 | 1

Các khoa học gia Nobel kêu gọi chú ý việc tài trợ nghiên cứu

Các khoa học gia Nobel kêu gọi chú ý việc tài trợ nghiên cứu
Stockholm – Các nhà Nobel Hoá Học, Vật Lý, Kinh Tế năm nay đang họp tại Stockholm để thảo luận việc tìm ngân khoản tài trợ nghiên cứu để giúp cho các nhà khoa học các thế hệ tương lai. Đây là cuộc họp đầu tiên chưa từng có trong Tuần Nobel trao giải thưởng cho các nhà khoa học. Khoa học gia Anh quốc Peter Higgs và Khoa học gia Bỉ Francois Englert đã được trao giải Nobel Vật Lý năm nay qua nghiên cứu về phân tử Higgs, cho rằng nhờ phân tử này các phân tử khác đã kết hợp thành vật chất tạo nên muôn loài, các ngôi sao, hành tinh, và nhiều khoa học gia đã gọi phân tử Higgs là Phân tử Chúa Trời. Sau nửa thế kỷ nghiên cứu, sự hiện hiện của phân tử Higgs đã được chứng minh trong hệ thống gia tốc Large Hadron Collider tại Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử Âu châu hay CERN ở Geneva. Khám phá được coi là một bước tiến lớn trong lãnh vực khoa học, có thể từ phân tử Higgs hiểu được vũ trụ. Khoa học gia Higgs nói rằng khám phá của máy Large Hadron Collider hay LHC chỉ là mở đầu cho một cuộc hành trình dài. Khoa học gia Englert nói rằng thế giới cần phải tài trợ cho chương trình nghiên cứu. Các nhà khoa học nhận giải đều nói lên tầm quan trọng của sự tài trợ để đào tạo các thế hệ khoa học gia trong tương lai. (Tin Reuters)