16/05/2021 | 11

Các khía cạnh khác nhau về bình đẳng giới tính trong chính trị Việt Nam 

Các khía cạnh khác nhau về bình đẳng giới tính trong chính trị Việt Nam 

Không có phụ nữ nào được bầu vào tứ trụ của chế độ (TTXVN)

Tin từ The Project 88: Bình đẳng giới tính trong chính trị ở Việt Nam có nhiều khía cạnh trái ngược nhau và không được ở mức cao như nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hay công bố trên truyền thông.

Thoạt nhìn vào 27% tỷ lệ nữ giới trong quốc hội Việt Nam thì có vẻ như bình đẳng giới tính ở Việt Nam ở mức cao vì tỷ lệ nữ giới trong cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ là 23%, quốc hội Nam Hàn- 19% và quốc hội Nhật chỉ 10%. Tuy nhiên, quốc hội  cộng sản Việt Nam thực chất là cơ quan bù nhìn của đảng cộng sản cầm quyền, và cơ quan quyền lực cao nhất của cộng sản Việt Nam là uỷ ban trung ương đảng và bộ chính trị. Trong hai cơ quan này, tỷ lệ nữ giới tương ứng chỉ là 9.5% và 5.6%. Không có phụ nữ nào nắm giữ 3 vị trí cao nhất của chế độ: tổng bí thư đảng, chủ tịch nước, và thủ tướng.

Trong giới bất đồng chính kiến và giới hoạt động xã hội, tỷ lệ nữ giới bị đàn áp tương đối cao, ở mức 22%. Theo thống kê của tổ chức The 88 Project thì 9 trong số 26 người hoạt động bị bắt năm 2020 là nữ giới.

Trong năm 2018, năm mà cộng sản Việt Nam đàn áp khốc liệt người hoạt động nhân quyền, tỷ lệ nữ giới bị bắt giữ là 20%. Tổ chức này còn thống kê được con số kỷ lục người hoạt động nữ bị phạt hành chính hoặc chịu nhiều hình thức sách nhiễu của nhà cầm quyền.

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã ký Công ước quốc tế về loại bỏ các hình thức phân biệt đối với phụ nữ (CEDAW), tuy nhiên, như nhiều công ước nhân quyền khác, Hà Nội không bao giờ thực thi.

Quốc Tuấn