06/07/2018 | 3

Các hãng bảo hiểm không còn lo ngại về chương trình Obamacare

Các hãng bảo hiểm không còn lo ngại về chương trình Obamacare

Ảnh: CBS

Washington DC – Vào 1 năm trước, các hãng bảo hiểm lần lượt rời khỏi thị trường bảo hiểm Affordable Care Act (Obamacare) do lo ngại về tương lai không chắc chắn của chương trình này, khi đảng Cộng Hòa kiểm soát Tòa Bạch Ốc và Quốc Hội.

Tuy nhiên, tình hình cho năm 2019 đã thay đổi. Vào tháng 7 năm ngoái, gần 42,000 người tại 61 quận hạt có nguy cơ không có bảo hiểm cho năm 2018. Tuy nhiên, sau cùng, các quận hạt này đều có ít nhất 1 nhà cung cấp bảo hiểm, sau khi các nhà lập pháp thuyết phục các hãng bảo hiểm ở lại. Dù vậy, số lượng các hãng bảo hiểm tham gia thị trường Obamacare cho năm 2018 chỉ còn 132 hãng, giảm so với 167 hãng vào năm trước đó. Hiện tại, các hãng bảo hiểm đã quay lại ít nhất 1 chục tiểu bang, trong khi nhiều hãng khác mở rộng sự hiện diện tại các tiểu bang mà họ đã hoạt động.

Mối lo ngại rằng một số người ghi danh Obamacare có thể không có bảo hiểm hiện đã không xuất hiện trở lại. Dù vẫn còn nhiều điều không chắc chắn đối với Obamacare, nhưng các hãng bảo hiểm hiện đã khá hơn trước rất nhiều. Một số hãng đã bắt đầu có lời từ thị trường bảo hiểm cá nhân, và mối đe dọa về việc Quốc Hội hủy bỏ đạo luật hiện đã suy giảm.

Hiện tại, Obamacare vẫn là đạo luật chi phối ngành bảo hiểm y tế của Hoa Kỳ. Các hãng bảo hiểm đang theo dõi 2 sự kiện có thể ảnh hưởng đến đạo luật, bao gồm việc Quốc Hội muốn hủy bỏ hình phạt đối với người không mua bảo hiểm, và việc chính phủ Trump mở rộng 2 chương trình thay thế khác cho Obamacare.

Nhiều hãng bảo hiểm tin rằng, họ có thể đối phó với các thay đổi về luật pháp bằng cách tăng tiền phí bảo hiểm cho năm sau. (Mộc Miên)

TAGS: obamacare