09/02/2016 | 3

Các giáo sư Cal State đe dọa đình công

Các giáo sư Cal State đe dọa đình công

Sacramento, California. (CBS) — Các giáo sư đại học ở California thuộc hệ thống Cal State không vừa lòng với mức lương hiện tại và đình công để đòi tăng lương.

Bà Jennifer Eagan, Chủ tịch Hiệp Hội Giáo Chức California CFA, nói rằng các giáo chức không muốn đình công nhưng sẽ phải đình công. Theo bà Eagan, Cal State khác với những hệ thống đại học khác, ở chỗ các giáo chức của Cal State hiện không đủ khả năng theo kịp chi phí đời sống đắt đỏ ở California và hồi phục từ cuộc suy thoái. CFA đang đòi hỏi hệ thống đại học Cal State tăng lương cho giáo chức 5%. Bà Eagan cho biết hội đồng điều hành CFA đã chấp thuận một cuộc đình công dài 5 ngày trên tất cả 23 khuôn viên đại học thuộc hệ thống Cal State. Và điều này có nghĩa là các sinh viên trên khắp tiểu bang California sẽ thấy những lớp học vắng vẻ vào tháng Tư tới đây.

Sinh viên Jocelyn Baez nói rằng, các giáo sư dạy đã lâu mà chưa được tăng lương, cho nên họ nên đòi hỏi việc đó. Nhưng sinh viên năm cuối Sione Fuapau nói rằng, 5 ngày nghỉ học có thể gây ra những tác hại đối với kế hoạch tốt nghiệp của anh. Trong một thông cáo bằng thư điện tử của Cal State, hệ thống đại học này nói rằng tiến trình thương lượng tập thể đang tiếp diễn. Cal State cũng nói rằng cuộc đình công sẽ không được cản trở sinh viên tốt nghiệp đúng thời điểm.

Viện Trưởng Timothy White đã ngỏ ý chấp thuận mức tăng lương 2%, nhưng các giáo chức cho đó là một thủ đoạn mặc cả. (Huy Lam)