Các gian hàng không người bán ở vùng thôn quê Hoa Kỳ

Ở thành phố Terry, tiểu bang New York và một số nơi vùng thôn quê của Mỹ, người dân thường làm các gian hàng ở trước nhà hoặc ờ các ngã tư đường để bày những nông sản trong mùa lên, ghim giá cả để và một cái thùng đựng tiền ở đó rồi đi làm việc khác và không cần người trông coi. Ai muốn mua hàng sẽ tự chọn, tự cân và tuỳ tâm bỏ tiền vào thùng.