03/06/2020 | 16

Các dự án ODA của Việt Nam phải thuê chuyên gia ngoại quốc 700 triệu/tháng

Các dự án ODA của Việt Nam phải thuê chuyên gia ngoại quốc 700 triệu/tháng

Dự án Cát Linh- Hà Đông (Ảnh: Nguồn hình Vietnamnet)

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 3 tháng 6 năm 2020 loan tin, cơ quan Kiểm toán Cộng sản Việt Nam cho biết, những dự án thực hiện ở Việt Nam bằng vốn vay ngoại quốc buộc phải sử dụng cố vấn quốc tế với chi phí cao hơn cố vấn trong nước từ 8 đến 11 lần, tương đương với số tiền từ 500 triệu đến 700 triệu/tháng.

Ngoài ra, các dự án mà nhà cầm quyền thực hiện bằng vốn vay ngoại quốc buộc phải thực hiện theo những điều kiện mà bên cho vay yêu cầu. Thí dụ như ở dự án Cát Linh- Hà Đông tại Hà Nội, nhà cầm quyền buộc phải sử dụng hàng hoá, dịch vụ, nhà thầu của Trung Cộng, và phải sử dụng các cố vấn quốc tế với giá cao hơn nhiều lần cố vấn trong nước.

Theo cơ quan Kiểm toán, việc phải sử dụng các chuyên gia cố vấn ngoại quốc, các cố vấn thiết kế, giám sát thực hiện công trình phải sử dụng nhà thầu quốc tế nên khiến chi phí của dự án cũng phải tăng theo. Phía Kiểm toán cũng giải thích rằng, có những dự án nhà cầm quyền bị buộc phải sử dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế trên cơ sở chất lượng và chi phí, trong khi nhà trong nước lại không đủ điều kiện về kỹ thuật, kinh nghiệm để tham gia. Vì vậy, khi nhà thầu ngoại quốc trúng thầu thì cố vấn sẽ do họ chọn.

An Nhiên