12/09/2021 | 13

Các đồng minh của Thống Đốc Gavin Newsom bày tỏ sự tự tin trước cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm

Các đồng minh của Thống Đốc Gavin Newsom bày tỏ sự tự tin trước cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm

Vào thứ bảy (ngày 11 tháng 9), các đồng minh của Thống đốc California Gavin Newsom tiếp tục bày tỏ sự tự tin rằng ông Newsom sẽ vượt qua cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm. Trong khi ông Newsom tham gia cuộc vận động tại Oakland cùng các thành viên nghiệp đoàn – nhóm người ủng hộ ông đông đảo nhất – thì các đối thủ đảng Cộng hòa của ông Newsom cũng đi khắp tiểu bang để kêu gọi người dân bỏ phiếu bãi nhiệm ông.

Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào thứ ba (ngày 14 tháng 9), và hiện đã có hơn một phần ba số cử tri đã gửi phiếu bầu của họ qua thư hoặc bỏ phiếu sớm. Theo Political Data, hơn 7.7 triệu người đã bỏ phiếu.

Một cuộc thăm dò gần đây từ Viện Chính sách Công của California cho thấy ông Newsom có khả năng tiếp tục nhiệm kỳ, và đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế hơn trong quá trình bỏ phiếu sớm. Nhưng đảng Cộng hòa đang mong đợi một lượng cử tri đông đảo sẽ bỏ phiếu trực tiếp, do nhiều đảng viên Cộng hòa hoài nghi về việc bỏ phiếu qua thư.

Lá phiếu bao gồm hai câu hỏi: Liệu có nên bãi nhiệm ông Newsom hay không, và ai sẽ là người thay thế ông. Nếu đa số cử tri muốn bãi nhiệm ông, ông sẽ được thay thế bằng bất kỳ ai nhận được nhiều phiếu bầu nhiều nhất trong số 46 ứng cử viên. Ông Newsom đã khuyến khích những người ủng hộ của mình bỏ phiếu “không” cho câu hỏi đầu tiên và bỏ qua câu hỏi thứ hai.