19/09/2017 | 0

Các điểm chính của dự luật xóa bỏ Obamacare mới nhất của Đảng Cộng Hòa

Các điểm chính của dự luật xóa bỏ Obamacare mới nhất của Đảng Cộng Hòa

Washington DC. (Reuters) – Các Thượng Nghị Sĩ Lindsay Graham của South Carolina và Bill Cassidy của Louisiana vào tuần trước đã công bố một dự luật, nhằm xóa bỏ hoặc điều chỉnh nhiều phần lớn của luật y tế Obamacare.

Hiện tại, đảng Cộng Hòa chỉ còn khoảng 2 tuần để dùng dự luật ngân sách 2017 làm công cụ xóa bỏ Obamacare. Dự luật Graham – Cassidy là dự luật còn lại duy nhất của đảng Cộng Hòa liên quan đến Obamacare. Phòng ngân sách Quốc Hội CBO hôm Thứ Hai, 18 tháng 9, cho biết họ sẽ cần vài tuần để phân tích và đưa ra dự báo về các ảnh hưởng của dự luật.

Dự luật Graham – Cassidy có một số điểm chính bao gồm xóa bỏ việc phạt tiền đối với người không mua bảo hiểm y tế và các hãng xưởng không cung cấp bảo hiểm cho nhân viên.

Dự luật cũng ngừng tài trợ các hãng bảo hiểm, và chấm dứt việc mở rộng quỹ Medicaid. Theo dự luật, các tiểu bang sẽ bị giới hạn về số tiền Medicaid có thể dùng cho 1 người, bắt đầu từ năm 2020.

Ngoài ra, sự bảo vệ của Obamacare đối với những người đã có bệnh từ trước cũng sẽ bị giảm một phần. Những người này vẫn sẽ được mua bảo hiểm, nhưng có thể sẽ bị tính phí cao hơn. Các tiểu bang sẽ được phép yêu cầu những người trưởng thành nhận Medicaid phải có việc làm, và chỉ miễn trừ cho người tàn tật, người già, và phụ nữ mang thai.

Dự luật cũng xóa bỏ một số khoản thuế, cho phép mọi người mua các dịch vụ bảo hiểm giới hạn, giảm tài trợ chương trình Planned Parenthood, tăng mức giới hạn đối với các trương mục tiết kiệm y tế, và tăng khoản tiền co-pay tối đa mà một người, hoặc một gia đình, phải trả trong năm. (Ngô Bảo)