25/10/2020 | 1

Các điểm bỏ phiếu sớm mở cửa ở quận Los Angeles

Các điểm bỏ phiếu sớm mở cửa ở quận Los Angeles

Ảnh: Reuters

Tin từ Inglewood, California – Vào hôm thứ Bảy (24 tháng 10), hơn 100 địa điểm bỏ phiếu sớm trực tiếp đã mở cửa khắp quận Los Angeles (LA) trước ngày bầu cử. Có 5.7 triệu cử tri ở quận nhận được phiếu bầu qua đường bưu điện. Khoảng 1.5 triệu lá phiếu trong số đó đã được gởi lại.

Trung tâm Staples, các trung tâm hội nghị Long Beach và Forum sẽ là các điểm bỏ phiếu lớn trên toàn khu vực cho đến ngày bầu cử 3/11. Các trung tâm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Vào ngày bầu cử, thời gian mở cửa sẽ được kéo dài.

Vào ngày 30/10, 648 điểm bỏ phiếu khác sẽ mở cửa trên toàn quận, bao gồm Sân vận động Banc of California và Sân vận động Dodger. Quận LA cũng đã bố trí LA Free The Vote, một tổ chức khuyến khích những người bị ảnh hưởng bởi hệ thống tư pháp đi bỏ phiếu. (BBT)