30/07/2014 | 1

Các đảng viên lão thành kêu gọi khởi kiện Trung Cộng

Các đảng viên lão thành kêu gọi khởi kiện Trung Cộng

Một bức thư ngỏ gởi Ban Chấp Hành Trung Ương và Bộ Chính Trị CSVN của nhiều đảng viên kỳ cựu và các nhân sĩ trí thức ký tên, trong đó kêu gọi cấp bách khởi kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam.

Bức thư cho rằng, Thủ Tướng CSVN từng tuyên bố có thể kiện Trung Cộng ra tòa trọng tài quốc tế. Nhưng sau khi Bắc Kinh rút giàn khoan, chưa rõ liệu Hà Nội có còn xúc tiến hành động được coi sẽ làm phật lòng quốc gia láng giềng ở phương bắc hay không.

Nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, cùng những điều quan trọng đã ký kết với Trung Cộngc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế…

Ngoài việc đưa Trung Cộng ra tòa, bức thư còn gợi ý rằng Việt Nam cần chủ động liên kết với các nước khác, đoàn kết các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven biển, trong cuộc đấu tranh chống mọi hành động bành trướng của Trung Cộng với mưu đồ muốn Việt Nam thành chư hầu kiểu mới của họ.

Phần kết của bức thư kêu gọi trách nhiệm của các đảng viên yêu nước là phải cùng toàn dân nắm lấy thời cơ này, vượt qua thách thức, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước. Bỏ lỡ cơ hội này là có tội với dân tộc.

Giới lãnh đạo CSVN vẫn chưa lên tiếng hồi đáp trước những lời kêu gọi của các đảng viên ký tên trong bức thư này. (T. Lan)