Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Các dân cử và cộng đồng họp mặt cuối năm tại San Jose

Các dân cử và cộng đồng họp mặt cuối năm tại San Jose

Ngày 17/12/2016 tại San Jose đã diễn ra một buổi họp mặt cuối năm do Nghị viện Nguyễn Tâm phối hợp với Ban Đại Diện Công Đồng và Liên Đoàn Cử Tri với mục đích gặp gỡ một số viên chức dân cử các cấp tại trung tâm Công Đồng Việt Mỹ. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.