Các dân biểu liên bang của quận Cam gửi thư đến Thống đốc Gavin Newsom về vấn đề liên quan đến các tiệm làm móng tay

Các dân biểu liên bang của quận Cam gửi thư đến Thống đốc Gavin Newsom về vấn đề liên quan đến các tiệm làm móng tay

Hôm thứ Sáu 15 tháng 05, 2020, ba Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ đại diện cho cộng đồng người Việt tại Quận Cam, bao gồm Dân Biểu Lou Correa (CA-46), Dân Biểu Alan Lowenthal (CA-47), và Dân Biểu Harley Rouda (CA-48) đã gửi một lá thư đến cho Thống Đốc Gavin Newsom của Tiểu Bang California, liên quan đến phát biểu gần đây của ông về các tiệm làm móng tay, cũng như việc lời nói của ông đã gây nên nhiều sự quan tâm và đau buồn trong cộng đồng người Việt, đặc biệt là tại Little Saigon.

Trước đó, ông Newsom từng nói rằng các tiệm nail là nguồn lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng. Trong lá thư, các vị Dân Biểu Liên Bang đã nhấn mạnh đến việc có đến tám mươi phần trăm các tiệm làm móng tay tại California là do người Việt làm chủ và họ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Rất nhiều chủ tiệm và các thợ làm móng phải đối diện với khó khăn hàng ngày, cố gắng giữ lấy cửa tiệm và trang trải cuộc sống cho gia đình của họ.

Các vị Dân Biểu Liên Bang đại diện cho vùng Quận Cam đã kêu gọi Thống Đốc Newsom cung cấp các hướng dẫn an toàn cho các tiệm làm móng tay và các tiệm chăm sóc cá nhân khác nhằm giúp họ chuẩn bị để mở cửa trở lại tại California. (BBT)

Bản dịch tiếng Việt