26/01/2021 | 2

Các đại biểu Cộng sản khoá 13 bị cai quản chặt, phải đeo thẻ gắn chíp

Các đại biểu Cộng sản khoá 13 bị cai quản chặt, phải đeo thẻ gắn chíp

Thẻ và huy hiệu trên người đại biểu- Nguồn hình Facebook Thanh Hieu Bui

Tin Vietnam.- Khác với những lần đại hội trước của nhà cầm quyền Cộng sản, đại hội lần thứ 13 của nhà cầm quyền Cộng sản không chỉ điều an ninh cai quản chặt chẽ những người dân bất đồng chính kiến, mà ngay cả gần 1,587 đại biểu Cộng sản tham gia đại hội còn bị cai quản chặt hơn.

Theo truyền thông trong nước, sáng 26 tháng 1 năm 2021, đại hội đảng Cộng sản để hợp thức hoá cho việc công bố các chức danh tứ trụ triều đình của nhà cầm quyền đã chính thức khai mạc. Tham dự đại hội 13 có 1,587 đại biểu đại diện cho gần 5.2 triệu đảng viên Cộng sản. Tất cả những đại biểu tham dự đại hội đều bị cai quản bằng cách phải ăn, ở tập trung tại những nơi mà nhà cầm quyền đã sắp đặt sẵn, họ không được tự do đi lại như bình thường.

Facebooker Bùi Thanh Hiếu, người luôn có nguồn tin khá tin cậy về nội bộ nhà cầm quyền loan tin kèm hình ảnh rằng, các đại biểu Cộng sản tham dự đại hội phải đeo huy hiệu đảng và thẻ đại biểu, họ được dặn rằng nếu mất thẻ phải báo ngay.

Một số đại biểu Cộng sản đã nghi ngờ trong huy hiệu hoặc thẻ đã bị gắn chíp theo dõi, định vị. Họ bị cai quản chặt đến mức phải ăn uống tại phòng nghỉ, đồ ăn, nước uống đều do nhân viên mang đến tận phòng. Ngoài các thông tin về nhân sự tứ trụ, dư luận mạng xã hội cũng đã loan truyền danh sách 17 uỷ viên bộ Chính trị Cộng sản khoá 13, không biết thông tin này chính xác đến đâu nhưng hiện tại đại hội vẫn đang diễn ra và nhà cầm quyền vẫn chưa công bố thông tin về nhân sự.

An Nhiên