26/01/2023 | 91

CÁC CỰU TỔNG THỐNG MỸ, VÀ PHÓ TỔNG THỐNG ĐƯỢC YÊU CẦU KIỂM TRA LẠI XEM CÓ MANG TÀI LIỆU MẬT VỀ NHÀ KHÔNG

CÁC CỰU TỔNG THỐNG MỸ, VÀ PHÓ TỔNG THỐNG ĐƯỢC YÊU CẦU KIỂM TRA LẠI XEM CÓ MANG TÀI LIỆU MẬT VỀ NHÀ KHÔNG

Cơ quan Lưu trữ Quốc gia đã yêu cầu các cựu tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ kiểm tra lại hồ sơ cá nhân của họ để tìm bất kỳ tài liệu mật nào sau khi có tin Tổng thống Joe Biden và cựu Phó Tổng thống Mike Pence sở hữu những tài liệu như vậy.  Cơ quan Lưu trữ đã gửi một lá thư vào thứ Năm tới đại diện của các cựu tổng thống và phó tổng thống kéo dài từ thời Ronald Reagan để đảm bảo tuân thủ Đạo luật Hồ sơ Tổng thống. Đạo luật quy định rằng bất kỳ hồ sơ nào do tổng thống tạo ra hoặc nhận được đều là tài sản của chính phủ Hoa Kỳ và sẽ được quản lý bởi cơ quan lưu trữ khi kết thúc nhiệm kỳ.  Cơ quan Lưu trữ đã gửi bức thư tới đại diện của các cựu Tổng thống Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush và Ronald Reagan, và các cựu Phó Tổng thống Pence, Biden, Dick Cheney, Al Gore và Dan Quayle. CNN đã đưa ra bản tin này đầu tiên.