Các cựu sinh viên Petrusky tổ chức gây quỹ “Ánh Sáng và Tương Lai”

Chủ nhật 04/10/15, tổ chức Petrusky Foundation đã tổ chức một chương trình gây quỹ từ thiện mang tên “Ánh Sáng và Tương Lai” tại San Jose để giúp cho các người bị mù và các trẻ em nghèo tại Việt Nam. Petrusky Foundation là một tổ chức bất vụ lợi do các cựu học sinh trường Petrusky Sài Gòn thành lập để giúp những người nghèo tại Việt Nam trong 3 lĩnh vực: giáo dục, ý tế và xã hội. Mời quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau đây được tường trình từ San Jose.