01/10/2014 | 0

Các cuộc không kích phiến quân IS có thể tốn tới hàng chục tỷ Mỹ kim

Các cuộc không kích phiến quân IS có thể tốn tới hàng chục tỷ Mỹ kim

Arlingon, Virginia. (Reuters) – Các cuộc không kích của Hoa Kỳ vào phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo tại Iraq và Syria có thể tốn tới hàng chục tỷ Mỹ kim làm hao tổn ngân sách của bộ Quốc Phòng, khi bộ vẫn đang phải điều chỉnh cho phù hợp với các cắt giảm ngân sách bắt buộc từ cuối năm 2011.

Dựa theo ước tính của Trung Tâm Chiến Lược và Đánh Giá Ngân Sách, các cuộc không kích tốn tới 10 triệu Mỹ kim một ngày và có thể tốn từ 2.4 tỷ cho tới 8.6 tỷ Mỹ kim một năm. Mặc dù chi phí này vẫn còn ít hơn nhiều so với chi phí cho các cuộc xung đột có sự tham gia của bộ binh Hoa Kỳ, ví dụ như 85 tỷ Mỹ kim cho Afghanistan trong năm nay, nhưng các viên chức quân sự đang phải cắt giảm ngân sách để đối phó với việc cắt giảm mà Quốc Hội ra lệnh sau một cuộc chiến ngân sách nhiều năm trước đây.

Theo Wall Street Journal, các nhà lập pháp đang dựa vào ngân sách bổ sung thời chiến mà Hoa Kỳ sử dụng cho các cuộc chiến tại Afghansitan, nhưng các nhà lãnh đạo tại Pentagon và Quốc Hội cho rằng đã tới lúc phải loại bỏ giới hạn ngân sách. Nhưng những nỗ lực để loại bỏ giới hạn chi tiêu luôn gặp phải sự chia rẽ đảng phái tại Capital Hill bởi vì sự khác biệt về cách bù đắp cho chi phí cao hơn. Đảng Cộng Hòa muốn tìm cách cắt giảm nhiều hơn và lâu dài hơn trong các chương trình trong nước, trong khi đảng Dân Chủ nghĩ rằng thuế cao hơn hoặc các nguồn thu khác có thể bù đắp được. (H. Nguyễn)