24/10/2017 | 12

Các công ty quốc doanh CSVN lỗ hơn 12 ngàn tỉ đồng

Các công ty quốc doanh CSVN lỗ hơn 12 ngàn tỉ đồng

(Ảnh: VNEconomy)

Các tập đoàn và tổng công ty quốc doanh của nhà cầm quyền CSVN báo cáo lỗ tổng cộng hơn 12.5 ngàn tỉ đồng (gần 544 triệu Mỹ kim).

Đó là theo một báo cáo về việc quản trị và sử dụng vốn nhà nước năm 2016, do chính phủ soạn thảo để gửi cho quốc hội CSVN.

Trong số các “quả đấm thép” bị lỗ nặng, có Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam lỗ 5,040 tỉ đồng, Tổng Công Ty Viễn Thông Toàn Cầu Gtel 3,905 tỉ đồng, Tập Đoàn Hóa Chất 1,348 tỉ đồng.

Báo cáo nói rằng hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của một số công ty quốc doanh còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực nhà nước đầu tư. Bộ máy quản trị tại các công ty quốc doanh chậm được đổi mới, kém hiệu quả, chưa phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế, thiếu công khai, minh bạch.

Báo cáo cũng nhắc lại điều cả thế giới đều biết, đó là: các công ty quốc doanh có chính sách lương thưởng bất cập, không phù hợp với cơ chế thị trường, không kích thích được nhân viên tăng hiệu năng.

Báo cáo cũng cho thấy tổng số nợ phải thu thuộc loại “khó đòi” tại các công ty quốc doanh vào cuối năm 2016 lên đến 15,914 tỉ đồng (gần 692 triệu Mỹ kim). Trong đó Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam PVN nợ 5,863 tỉ đồng, Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam 2,018 tỉ đồng; Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 1,110 tỉ đồng; Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam 1,085 tỉ đồng.

Huy Lam / SBTN