02/03/2024 | 36

CÁC CÔNG TY NAM HÀN THAN PHIỀN BỊ ĐÁNH THUẾ 2 LẦN VÀ BỊ CHẬM HOÀN THUẾ VAT

CÁC CÔNG TY NAM HÀN THAN PHIỀN BỊ ĐÁNH THUẾ 2 LẦN VÀ BỊ CHẬM HOÀN THUẾ VAT

Báo Tuổi trẻ loan tin, tại hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế, và hải quan 2024 giữa các công ty Nam Hàn và Bộ Tài chính Cộng sản, ông Choi Youngsam, đại sứ Nam Hàn tại Việt Nam cho biết, một số công ty Nam Hàn đã than phiền vì bị cơ quan thuế Cộng sản đánh thuế hai lần đối với thu nhập phụ từ hoạt động vận chuyển quốc tế, còn phía cơ quan thuế thì chậm trễ hoàn thuế giá trị gia tăng cho các công ty. Một số công ty Nam Hàn đề nghị Bộ Tài chính Cộng sản xem xét tháo gỡ những vấn đề liên quan đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư mở rộng. Có công ty cũng thắc mắc việc họ trả tiền làm thêm giờ vượt mức quy định cho người lao động thì có được tính vào chi phí trừ thuế thu nhập hay không? do nhiều công ty phải cho người lao động để bảo đảm kịp đơn hàng. Nam Hàn là nước đang có gần 9,900 dự án tại Việt Nam, cũng là nước đứng đầu trong tổng số 144 quốc gia, vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Việt Nam. Trong 5 năm qua, các công ty Nam Hàn đã nộp 175,000 tỷ đồng vào ngân sách Việt Nam, và việc nộp thuế này luôn tăng dần theo các năm.