02/08/2022 | 117

Các công ty lớn của Hoa Kỳ yêu cầu Tối Cao Pháp Viện duy trì phán quyết sử dụng chủng tộc làm yếu tố tuyển sinh đại học

Các công ty lớn của Hoa Kỳ yêu cầu Tối Cao Pháp Viện duy trì phán quyết sử dụng chủng tộc làm yếu tố tuyển sinh đại học

Hơn 80 công ty lớn của Hoa Kỳ đang yêu cầu Tối cao Pháp viện duy trì việc sử dụng chủng tộc làm yếu tố trong việc tuyển sinh đại học, nói rằng phán quyết này rất quan trọng để xây dựng lực lượng lao động đa dạng chủng tộc.

Theo ABC News, phía doanh nghiệp nói với tòa án rằng họ dựa vào các trường đại học để nuôi dưỡng nhóm sinh viên đa dạng về chủng tộc, từ đó mang lại nhiều ứng viên đa dạng, có trình độ học vấn cao, có thể đáp ứng nhu cầu kinh doanh và khách hàng của họ.

Trong số các bên ký kết vào đơn yêu cầu có có American Express, United và American Airlines, Apple, Intel, Bayer, General Electric, Kraft Heinz, Microsoft, Verizon, Procter & Gamble và Starbucks.

Trích dẫn dữ kiện và nghiên cứu về một nước Mỹ đang đa dạng hóa nhanh chóng, các công ty cho biết những sáng kiến đa dạng hóa dựa trên chủng tộc là rất quan trọng đối với lợi nhuận của họ. Tám trong số các công ty khoa học và kỹ thuật hàng đầu của Hoa Kỳ, bao gồm DuPont và Gilead Sciences, đã đệ trình một bản tóm tắt riêng nhấn mạnh quan điểm của họ về tầm quan trọng của các học khu đa dạng về chủng tộc đối với việc đào tạo ra những nhà nghiên cứu trong tương lai.

Trong một loạt các phán quyết bắt đầu từ năm 1978, Tối cao Pháp viện nói rằng chủng tộc có thể được sử dụng như một yếu tố để xem xét các đơn xin nhập học đại học nhưng một trường học không thể sử dụng hạn ngạch hoặc công thức toán học để đa dạng hóa chủng tộc một lớp học.