18/10/2021 | 0

Các công ty của nhà cầm quyền mang 6.7 tỷ mỹ kim ra ngoại quốc đầu tư thì đã lỗ hơn 1.1 tỷ mỹ kim

Các công ty của nhà cầm quyền mang 6.7 tỷ mỹ kim ra ngoại quốc đầu tư thì đã lỗ hơn 1.1 tỷ mỹ kim

Dự án đầu tư của tập đoàn viễn thông Viettel ở ngoại quốc- Nguồn hình Viettel_Thanh niên

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 16 tháng 10 năm 2021 loan tin, tính đến hết năm 2020, các công ty của nhà cầm quyền đã mang hơn 6.71 tỷ Mỹ kim ra ngoại quốc đầu tư, và kết quả kinh doanh là thua lỗ 1.17 tỷ Mỹ kim.

Báo cáo của nhà cầm quyền cho biết, có 28 công ty của nhà cầm quyền và công ty có vốn của nhà cầm quyền đã thực hiện đầu tư 131 dự án ở ngoại quốc với số tiền 6.71 tỷ đồng, tương đương 50% tổng số vốn ghi danh. Trong đó, tập đoàn Điện lực chiếm số vốn nhiều nhất trong các công ty của nhà cầm quyền lên đến 59% tương đương số tiền 3.97 tỷ Mỹ kim. Tiếp theo là tập đoàn Viettel của bộ Quốc phòng Cộng sản với số vốn khoảng 1.45 tỷ Mỹ kim.

Các công ty của nhà cầm quyền hiện đang đầu tư ở 26 quốc gia trên thế giới với các lĩnh vực như: dầu khí, viễn thông, khai tháng khoáng sản, xây lắp, thương mại, vận tải hàng không, trồng và chế biến cây cao su.

Nhà cầm quyền đánh giá, trong năm 2020 có nhiều dự án của nhà cầm quyền đầu tư ở ngoại quốc tiếp tục gặp khó khăn, có nhiều rủi ro tiềm ẩn, chưa có hiệu quả đầu tư như, các dự án về thăm dò, khai thác dầu khí, các dự án trồng, chế biến cây cao su, và một số dự án viễn thông của do bộ Quốc phòng Cộng sản đầu tư rơi vào tình trạng số lỗ luỹ kế lớn, hoặc bị mất quyền kiểm soát, gặp rủi ro về tỷ giá.

An Nhiên