15/05/2019 | 0

Các cộng đồng người Mỹ gốc Á đang ngày càng đa dạng

Các cộng đồng người Mỹ gốc Á đang ngày càng đa dạng

Ảnh: Reuters

Tin Los Angeles, California – Những di dân châu Á đầu tiên đến Hoa Kỳ chủ yếu là người Trung Cộng, người Nhật, và người Philippines.

Nhưng sau khi đạo luật Immigration & Nationality Act 1965 hủy bỏ việc giới hạn di dân từ các nước không phải châu Âu, cộng đồng người Mỹ gốc Á đã ngày càng trở nên đa dạng. Vào trước đạo luật, 99% người Mỹ gốc Á là người Hoa, Nhật, hoặc Philippines. Nhưng đến năm 1985, 12% người Mỹ gốc Á là người Việt Nam, 11% là người Nam Hàn, và 10% là người Ấn Độ. Các di dân này đã thành lập các cộng đồng riêng của họ trên khắp Hoa Kỳ. Ngoài các khu Koreatowns, Little Saigon, và Little India, người di dân và người tị nạn châu Á còn tạo ra các khu cộng đồng như Thai Town và Little Bangladesh ở Los Angeles, Cambodia Town ở Long Beach, Little Kabul ở Fremont, hay Trung tâm văn hóa Hmong ở St. Paul, Minnesota. Thành phố Los Angeles hiện nay là nơi có dân số người Mỹ gốc Hàn đông nhất Hoa Kỳ.

Cùng với sự phát triển của các khu Koreatown là các khu Little Saigon, xuất hiện khi người tị nạn Việt Nam đến Hoa Kỳ sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 1975. Khi làn sóng người tị nạn Việt Nam đầu tiên đến Mỹ năm 1975, phần lớn những người này được đưa đến Căn cứ Pendleton ở phía bắc San Diego. Để tái định cư, người tị nạn Việt Nam cần có người tài trợ. Nhiều cư dân và nhà thờ ở Orange County đã nhận trách nhiệm này, dẫn đến việc nhiều người Việt Nam đã định cư lâu dài tại quận hạt. Ngoài Orange County, các cộng đồng Việt Nam cũng xuất hiện tại San Jose, San Francisco, San Diego, Houston, Seattle, và Portland. Một số người Việt gốc Hoa cũng định cư tại các khu Chinatown tại Hoa Kỳ. Little Saigon tại Orange County nay đã trở thành một trung tâm thương mại và dân cư, và là cộng đồng Việt Nam lớn nhất ở nước ngoài. (Ngô Bảo)