Các cơ sở tôn giáo ở California được mở cửa lại sau đại địch COVID-19

Thống Đốc Gavin Newsom cho phép các chùa, nhà thờ  và các cơ sở tôn giáo mở cửa trở lại, bắt đầu từ Chủ Nhật, 14 Tháng Sáu sau gần 3 tháng bị đóng cửa vì COVID-19  nhưng phải tuân theo những  điều luật rất khắc khe của chính quyền. Phóng viên Vũ Nhân tường trình trong phóng sư sau đây