01/07/2014 | 1

Các chuyên gia gọi thí nghiệm gần đây của Facebook là vô đạo đức

Các chuyên gia gọi thí nghiệm gần đây của Facebook là vô đạo đức

New York, New York. (Reuters) – Hiện nay tranh cãi lớn đang nổ ra về thông tin cho rằng vào năm 2012, Facebook tiến hành cuộc khảo sát tâm lý lớn đối với gần 700,000 người sử dụng, mà không ai trong số này biết họ đang bị đem ra làm thí nghiệm.
Theo tiết lộ của Wall Street Journal, để xác định xem trạng thái tình cảm của người sử dụng có thể thay đổi hay không, và để kích thích người sử dụng đăng tải nội dung tích cực lẫn tiêu cực, các chuyên gia nghiên cứu dữ liệu của Facebook tiến hành một cuộc khảo sát trong 1 tuần.
Họ tự động bỏ qua nội dung có chứa các từ gắn liền với tình cảm tích cực hoặc tiêu cực trên trang News Feed của 689,003 người sử dụng. Người sử dụng hoàn toàn không biết đến cuộc khảo sát này của Facebook.
Nghiên cứu trên được đăng trong số tháng 3 của tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences, làm nổ ra một cuộc tranh cãi. Nhiều người giận dữ chỉ trích Facebook đang đùa giỡn với tình cảm người sử dụng, và xem họ như chuột thí nghiệm.
Facebook thì tự cho họ nhiệm vụ tiến hành các cuộc thí nghiệm xã hội.
Đội Data Science Team của Facebook thu thập thông tin của hơn 800 triệu người đăng nhập mỗi ngày để thực hiện nghiên cứu về họ. (B. Nga)