08/01/2018 | 0

Các chính sách sắp hết hạn mà quốc hội Hoa Kỳ cần giải quyết

Các chính sách sắp hết hạn mà quốc hội Hoa Kỳ cần giải quyết

Washington DC. (Reuters) – Chính phủ Trump và Quốc Hội đã không giải quyết rất nhiều chính sách quan trọng khi rời khỏi Washington DC để nghỉ lễ Giáng Sinh vào năm ngoái. Hiện tại, khi 2 viện lập pháp chuẩn bị làm việc trở lại vào tuần tới, hạn chót của nhiều chính sách đang đến gần.

Về thỏa thuận nguyên tử Iran, theo luật Hoa Kỳ, chính phủ phải xác nhận việc Iran có tuân thủ hiệp ước nguyên tử hay không sau mỗi 90 ngày, và hạn chót kế tiếp của giai đoạn 90 ngày là ngày 12 tháng 1. Vào ngày 14 tháng 1, Tổng Thống Trump cũng sẽ phải quyết định xem có nên tiếp tục miễn các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran hay không.

Một viên chức Bộ Ngoại Giao cho biết, chính phủ đang tranh luận về tương lai của các khoản viện trợ cho Palestine, có hạn chót là 15 tháng 1 để quyết định việc này.

Vào ngày 19 tháng 1, Quốc Hội sẽ phải có được ngân sách chi tiêu mới, trong bối cảnh thế đa số của đảng Cộng Hòa đã giảm bớt tại Thượng Viện, với tỷ lệ chỉ còn 51-49, sau chiến thắng của Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Doug Jones.

Tổng Thống Trump sẽ có bài diễn văn Tình hình quốc gia vào ngày 30 tháng 1, theo quy định trong điều 2 Hiến Pháp. Bài diễn văn thường niên này sẽ tiết lộ các kế hoạch của tổng thống trong năm 2018.

Chương trình bảo vệ di dân lậu nhỏ tuổi DACA sẽ chính thức kết thúc vào ngày 5 tháng 3. Tương lai của chương trình này vẫn còn chưa rõ, do chính phủ Trump muốn dùng DACA để đổi lấy ngân sách tài trợ xây dựng tường biên giới.

Cũng trong tháng 3, nhiều tiểu bang có thể sẽ cạn ngân sách tài trợ cho chương trình bảo hiểm trẻ em CHIP, nếu Quốc Hội không kịp gia hạn chương trình này. (Ngô Bảo)