Các chính giới nói về việc mở trung tâm cai nghiện tại Boston

Sau 4 cuộc hợp dân sự vụ tại các khu vực trong vùng Dorchester, tuy bị phản đối kịch liệt nhưng đại diện công ty Bay Cove vẫn cương quyết tiếp tục dự án mở trung tâm cai nghiện tại trung tâm người Việt trong thành phố Boston. Để biết thêm các chính giới đại diện cho khu vực Dorchester nghĩ gì xin mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây.