22/02/2014 | 0

Các cây kiểng truyền thống Việt Nam

Chơi cây cảnh là nếp văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Ngày nay, thú chơi cây cảnh đã phổ biến đến nhiều tầng lớp, đặc biệt là người lớn tuổi. Các cụ thường nói: yêu cảnh, yêu hoa hóa ra yêu đời. Mời các bạn cùng tìm hiểu về một số cây kiểng truyền thống của chúng ta trong chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG tuần này nhé!