01/10/2015 | 1

Các bộ trưởng Thương Mại họp tại Atlanta

Các bộ trưởng Thương Mại họp tại Atlanta

Atlanta, Georgia. (Reuters) – Các bộ trưởng Thương Mại khu vực Vành Đai Thái Bình Dương tập trung tại thành phố Atlanta trong hai ngày Thứ Tư và Thứ Năm.

Đây là nỗ lực lần thứ nhì trong vòng 2 tháng để đạt được hiệp ước thương mại đầy tham vọng của 12 quốc gia, nhưng dường như thỏa thuận vẫn còn khó nắm bắt. Thỏa thuận Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương tìm cách giảm rào cản thương mại và thiết lập các tiêu chuẩn chung giữa 12 quốc gia Vành Đai Thái Bình Dương, từ Nhật Bản cho tới Chile. Tuy nhiên các cuộc đàm phán gặp nhiều trở ngại về các vấn đề nhỏ, bao gồm trao đổi sản phẩm sữa và thời gian bằng sáng chế các loại thuốc sinh học. Các nhà lập pháp cao cấp của Hoa Kỳ, từ cả hai đảng, kêu gọi chính phủ của Tổng Thống Barack Obama thận trọng, tham vấn với Quốc Hội và đạt được thỏa thuận đúng đắn trong các cuộc đàm phán diễn ra tại Atlanta.

Các quốc gia tham gia vào đàm phán thỏa thuận Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, bắt nguồn từ cuộc đàm phán ba bên giữa Chile, Singapore và Nhật Bản từ năm 2002, bao gồm Brunei, Úc, Canada, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Peru, Hoa Kỳ và Việt Nam. (Nguyên Trân)