20/01/2016 | 3

Các biện pháp kiểm soát súng của ông Obama hợp pháp

Các biện pháp kiểm soát súng của ông Obama hợp pháp

Washington, DC. (Reuters) – Bộ Trưởng Tư Pháp Loretta Lynch bảo vệ hành động hành pháp nhằm hạn chế súng của Tổng Thống Barack Obama.

Bà nói với các nhà lập pháp rằng tổng thống thực hiện các hành động cần thiết và hợp pháp để ngăn chặn bạo lực súng, đã cướp đi mạng sống và làm bị thương hàng ngàn người mỗi năm. Lời biện minh của bà Lynch ngay lập tức bị các thành viên đảng Cộng Hòa tấn công. Họ cho rằng các biện pháp mà ông Obama công bố 2 tuần trước là ví dụ mới nhất về những hành động mới nhất của ông Obama vi phạm quyền hiến pháp được sở hữu súng và vượt quá quyền hành pháp của tổng thống.

Hành động của tổng thống bao gồm hướng dẫn mới cho những người mà chính phủ coi là những nhà kinh doanh súng, phải có giấy phép liên bang và kiểm tra lý lịch người mua, ngay cả những người bán một số súng trên mạng hoặc tại các cuộc triển lãm súng. Ngoài ra FBI cũng mướn thêm 230 nhân viên để kiểm tra lý lịch và bổ sung 200 nhân viên cho Cơ Quan Kiểm Soát Ma Túy và Súng, gọi tắt là ATF, nghiên cứu công nghệ an toàn súng và yêu cầu 500 triệu Mỹ kim để cải thiện các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Bà Lynch cho biết ngân sách năm 2017 của tổng thống, được công bố trong tháng 2, sẽ yêu cầu 80 triệu Mỹ kim cho các đề nghị kiểm soát súng của ông, phần lớn là để mướn thêm nhân viên FBI và ATF. (Nguyên Trân)