11/04/2015 | 3

Cả trăm cây gỗ lim trong khu bảo tồn thiên nhiên Tam Quy bị đốn hạ

Cả trăm cây gỗ lim trong khu bảo tồn thiên nhiên Tam Quy bị đốn hạ

Ông Nguyễn Văn Sơn là giám đốc trung tâm nghiên cứu của Sở Nông Nghiệp Thanh Hóa nói rằng đây là kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh hóa chấp thuận, đốn bỏ những cây gỗ lim hàng trăm tuổi để bảo vệ cây sến.

Trước đó, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ lâm nghiệp đã xây dựng hồ sơ thiết kế dự toán: Tỉa thưa cây lim xanh phục vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu giải pháp bảo tồn nguồn gen sến mật tại Tam Quy. Trong kế hoạch của đề tài này, sẽ có 100 cây lim xanh thuộc địa bàn xã Hà Lĩnh (25 cây), xã Hà Tân (75 cây) sẽ bị tỉa thưa”. Ngay từ ban đầu, việc chặt lim đã bị người dân địa phương ngăn cản không cho chặt nên đề tài được dừng lại một thời gian.

Tuy nhiên, giờ đây không còn là việc cây bị tỉa thưa nữa mà hàng trăm cây lim quý sẽ bị chặt xuống.

Hàng trăm năm nay, kiểu rừng chính của Tam Quy là rừng xanh đất thấp đặc trưng bởi sự ưu thế của loài sến mật và lim xanh và đã được đưa vào hệ thống rừng đặc dụng quốc gia từ năm 1986 với diện tích 360ha. Dự án Khu bảo tồn thiên nhiên rừng sến Tam Quy được phê duyệt năm 2001 trong tổng diện tích tự nhiên 518,5 ha. Trong đó, lim xanh và sến ở đây đã được xếp vào sách đỏ.

Ông Sơn giải thích rằng hiện nay lim và sến chen nhau gây bất lợi cho sự sinh trưởng, phát triển của cây sến có thể dẫn đến sự thay thế rừng sến mật bằng rừng lim xanh trong vài chục năm tới. Trước thực trạng đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đưa ra biện pháp để bảo tồn loài sến và rừng sến Tam Quy.

Tuy nhiên, ông Lê Quốc Việt – Phó Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa- xác định ông ta hoàn toàn không hề hay biết việc những cây lim trong Khu bảo tồn thiên nhiên rừng sến Tam Quy bị đốn hạ.

Gỗ lim và gỗ sến đều là gỗ quí, một trong 4 loại gỗ qúi nhất là đinh, lim, sến, táu. Người dân nói rằng việc chặt hạ hàng trăm cây lim có phải vì mục đích bảo tồn cây sến hay không, nhưng hàng trăm cây lim trăm tuổi bị đốn hạ, giới chức tỉnh Thanh Hóa có thể bỏ túi hàng trăm tỷ đồng.

Hồng Tú / SBTN