CA SĨ HARRY BELAFONTE KIỆN TỤNG VỚI CON GÁI CỐ MỤC SƯ MARTIN LUTHER KING JUNIOR

CA SĨ HARRY BELAFONTE KIỆN TỤNG VỚI CON GÁI CỐ MỤC SƯ MARTIN LUTHER KING JUNIOR

Tin New York – Ca sĩ đồng thời là nhà hoạt động xã hội Harry Belafonte đệ đơn kiện con gái cố mục sư Martin Luther King Junior, trong một tranh chấp quyền sở hữu tài liệu mà ông Belafonte cho biết được trao cho nhà lãnh đạo dân quyền quá cố và vợ ông. Theo hồ sơ nộp lên tòa án thành phố New York, ca sĩ Belafonte tuyên bố sở hữu ba tài liệu có liên quan đến ông King và vợ ông là Coretta Scott King, hiện nay đang tranh cãi với Bernice King là con gái của cố mục sư. Các tài liệu tranh chấp là bản nháp bài diễn văn Thương Vong Của Cuộc Chiến Tranh Việt Nam, mà theo ông Belafonte, ông có được từ năm 1967; bài diễn văn Memphis chưa được thực hiện, được tìm thấy trong túi quần cố mục sư sau khi ông chết; và thư chia buồn của Tổng thống Lyndon Johnson gởi cho vợ góa của ông King sau khi ông bị ám sát năm 1968. Bà Bernice King tranh chấp quyền sở hữu các tài liệu trên với Belafonte khi ông mang 3 món đồ trên tới nhà đấu giá Sotheby ở New York để thẩm định và đấu giá năm 2008. 3 món được rút ra khỏi cuộc đấu giá sau khi bà Bernice nói ông Belafonte không có quyền giữ chúng.