Cà phê 88 – Các nhà hoạt động thảo luận về điều 88 BLHS

Ý thức được điều luật 88, cũng như điều 117 sửa đổi vi phạm quyền tự do ngôn luận, bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng với nhà cầm quyền, những người hoạt động ở Hà Nội và Sài Gòn có sáng kiến tổ chức những cuộc cafe vào ngày 8/3/2016. Các ý kiến trong buổi thảo luận đều cho rằng các điều luật về an ninh quốc gia là mơ hồ và đều bị các tổ chức quốc tế chỉ trích.