22/12/2015 | 0

C.Christie không thể giành chiến thắng ở S.Carolina

C.Christie không thể giành chiến thắng ở S.Carolina

Hollis, New Hampshire. (CBS) – South Carolina là tiểu bang nhà của Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham, nơi ông từng được sự ủng hộ với tỷ lệ cao nhất.

Sau khi ông Graham tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua, nhiều ứng cử viên Cộng Hòa hy vọng họ có thể chia bớt một số phiếu của các cử tri bảo thủ của tiểu bang này. Nhưng theo nhận định của CBS News, đây có thể không phải là công việc dễ dàng đối với Thống đốc New Jersey Chris Christie. Số liệu của giới truyền thông cho thấy tính tới thời điểm hiện tại, ông Christie chỉ thực hiện 6 cuộc vận động tranh cử tại Palmetto State. Đây là con số ít ỏi nhất so với các ứng cử viên Cộng Hòa khác. Ngoài ra, ông chỉ đặt một văn phòng tại South Carolina và trong văn phòng này chỉ có một người hoạt động. Thực tế cho thấy ông Christie có vẻ ưa thích New Hampshire hơn. Ông thực hiện 32 cuộc vận động tranh cử tại tiểu bang này, vì New Hampshire sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ vào tháng Giêng. Trong khi đó South Carolina tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 20 tháng 2.

Kết quả thăm dò toàn quốc cho thấy Thượng Nghị sĩ Graham không được ưa thích ở các tiểu bang khác. Sau khi ông Graham tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua, các cử tri trung thành với ông phân vân như rắn mất đầu, vì phải lựa chọn lại một người mới trong số 13 ứng cử viên còn lại. Theo khảo sát của CBS News, hiện nay Donald Trump đang dẫn đầu ở South Carolina. (Mai Đức)